0533 426 05 45

İleri-Konu 6.3: Soldan, Sağdan, Ortadan Bir Kısmı Almak

 Metin verilerini bir ürün kodu, isim ya da adres olarak düşünürsek bu verilerin sol tarafından, sağ tarafından ve ortasından bir kısmını almayı ya da işlemeyi düşünebiliriz. Bu işlemleri bir “kelimeyi bölmek” olarak da düşünebiliriz. Örneğin ürün kodlarının anlamlı bir kısmını alıp ona göre işlem yapmak gibi.
Örnek olarak, A1 hücresinde duran bir örnek ürün kodu olduğunu düşünelim:
FC-TR-015-911
13 karakterlik bu ürün kodunun karakterlerine sıra numarası verelim. Çünkü bu verinin işlenmesinde bu sıralama kullanılacaktır:
Ürün kodu:        FC-TR-015-911
Karakterlerin sırası:       1   2  3   4  5  6 7  8  9 10 11 12 13
Sol taraftan iki karakteri alalım: SOLDAN (A1;2). İngilizce sürümlerde LEFT(A1;2)
FC-TR-015-911

Diğer Yazılar