0533 426 05 45

İleri-Konu 6.4: Bulma Fonksiyonları - BUL (FIND), MBUL (SEARCH)

 BUL (FIND) ve MBUL (SEARCH) fonksiyonları bir tür “bulma” işlemi yapar. Ancak bu bulma işlemi düşündüğümüz gibi bir verinin bulunması değildir. Bu fonksiyonlar bir metin veri içinde belirtilen bir metin parçasının ya da bir karakterin olup olmadığını bulur ve varsa onun konumunu sayı olarak verir. Örneğin FARUK kelimesinde “R” harfini aradığımızda bize 3 sayısını verir. Çünkü “R”, verinin 3. karakteridir. Peki bu 3 değeri bizim ne işimize yarayacak? 
Bu tür fonksiyonları genellikle “yardımcı” fonksiyonlar tanımlıyoruz. Elde edilen “3” değeri, SOLDAN (LEFT) fonksiyonuyla kullanarak “R” harfine kadar olan kısmı alabiliriz.
Örneğin bir ürün kodunu ele alalım:
Veri:   FC-TR-015-911
Sıra no:  1   2  3   4  5  6 7  8  9 10 11 12 13

Diğer Yazılar