0533 426 05 45

İleri-Konu 6.6: Verileri Birleştirmek

 Metin fonksiyonlarının bir diğer yeteneği de iki metin verinin birleştirilmesidir. Bu işlem aynı zamanda iki fonksiyonun ürettiği değerlerin birleştirilmesini de sağlar.
Türkçe
İngilizce
Açıklama
= BİRLEŞTİR ()
=CONCATENATE()
Metin verilerini tek bir veri olarak birleştirir. Birleştirilen öğeler metin, sayı, hücre başvurusu ya da bu öğelerin bir birleşimi olabilir.
 
=BİRLEŞTİR(metin1, [metin2], ...)
 
=CONCATENATE(metin1, [metin2], ...)
 
 

Diğer Yazılar