0533 426 05 45

İleri-Konu 13.3: Pivot Tablo Oluşturma ve İşleme Sürecindeki Aşamalar

 Önceki konuda basit bir Pivot tablo oluşturduk. Bu konuda Excel tablolarındaki (düz veriler) verilerden özet bilgileri alabilmek üzere oluşturduğumuz Pivot tabloların oluşturma ve işleme aşamalarını daha detaylı olarak ele alacağız.
1. Verilerin Seçilmesi. Başlıklar dahil olmak üzere verilerin seçilmesi gerekir. Başlıkların olmaması, veri türlerindeki sorunlar, Pivot tablonun oluşmasında sorun yaratırlar.
2. Aynı sayfa (sheet) üzerinde ya da yeni bir sayfa (sheet) da oluşturmak üzere Pivot tablonun nerede oluşacağı seçilir. Aynı sayfa üzerinde olacaksa verilerin yanında ya da altında boş bir hücre olmalıdır.
3. Pivot tablo tasarımı yapılır. Alanların – satır (row), sütun (column), filtre ve değerler (values) olmak üzere yerleşimi yapılır. Ayrıca bu bölümlere birden çok alan da sürüklenebilir. Bu durumda iç içe alanlar oluşur. Genişletme ve daraltma seçeneklerinin kullanılması sağlanır. Böylece hiyerarşik görünümler oluşturulur.
 
4. Pivot tablo üzerinde çeşitli işlemler yapılır:


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

 
 

Diğer Yazılar