0533 426 05 45

İleri-Konu 13.4: Bir Pivot Tablonun Tasarımı

 Seçilen veri alanının ardından EKLE (INSERT) şeritinden Pivot Tablo seçilerek Pivot Tablo oluşturulmaya başlanır. Tablonun nerede oluşturulacağı belirlenir. Varsayım olarak yeni sayfa (new worksheet) seçilidir. Ardından oluşturulacak Pivot tablonun tasarımını yapılır. 

Tasarım sürecinde Pivot Tablo Alanları (Pivot Table Fields) listesinden istenilenler seçilir ya da sürüklenerek alt bölümdeki satırlar (rows), sütunlar (columns), filtre ve değerler (values) bölmelerine eklenir.  

www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar