0533 426 05 45

EXCEL KİTAPLARI

 Excel Akademi
Seminer Kitapları
 
 
 
Kitap adı: KURUMSAL UYGULAMALI TEMEL EXCEL
ISBN: 978-9944-5198-2-3
Excel Sürümü: Excel 2013 – Konular, Excel 2013’ün Türkçe ve İngilizce sürümlerinin ekranlarıyla anlatılmaktadır. Excel 2013’ün yeniliklerinin de yer aldığı kitapta eski sürümler (Excel 2010) da desteklenmektedir.
Sayfa Sayısı: 224, Boyutlar: A4 (21 x 29,7), Kağıt: 1. Hamur
Kitap Hakkında:
Microsoft Excel’in temel düzeyde kullanımını kapsamlı ve uygulamalı olarak ve özellikle kurumsal örneklerle işleyerek açıklayan bir özgün bir eserdir.
Uygulama dosyaları ve belli konulardaki kullanımları anlatan video dosyalarını içeren ek bir CD-ROM’la birlikte satılmaktadır.
Alanında çok deneyimli ve bu konuda onlarca kitabın yazarı olan Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Microsoft Yetkili Eğitmeni olan yazar, bu konuda uzun yıllar şirketlere eğitim vermiş deneyimli bir uzmandır. Bu konuda bir eğitim şirketi ve çok sayıda Web sitesi vardır.
Kitap, sekiz ünite olarak hazırlanmıştır. Her bir ünitede yer alan konularda; Excel programının ekran görüntüleriyle yapılabilecek işlemler açıklanmaktadır. Birinci ünitede Excel’in tarihçesi, sürümlerine ilişkin bilgiler ve genel özellikleri yer almaktadır. İkinci ünitede Excel’in çalışma ortamı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dosya ve sayfa yapıları ve genel ayarlar bu ünitede yer alır. Üçüncü ünitede veri girişi, formül girişi ve temel hesaplamalara ilişkin bilgiler yer alır. Dördüncü ünitede verilerin biçimleme (formatlama) teknikleri ve düzenleme işlemleri yer almaktadır. Koşullu biçimlendirme ve diğer düzenlemeler bu ünitede yer alır. Beşinci ünitede grafikler, altıncı ünitede yazdırma (print) işlemleri yer almaktadır. Yedinci ünitede temel olarak fonksiyonların kullanımı ve belli fonksiyonların (EĞER, DÜŞEYARA, tarih ve metin fonksiyonları gibi) örneklerle kullanımı açıklanmaktadır. Sekizinci ünitede veri analizi konuları yer almaktadır. Sıralama, filtreleme ve özellikle Pivot Tablo konuları yer almaktadır.
 
KURUMSAL UYGULAMALI İLERİ EXCEL KİTABI
ISBN: 978-9944-5198-3-0
Excel Sürümü: Excel 2013 – Konular, Excel 2013’ün Türkçe ve İngilizce sürümlerinin ekranlarıyla anlatılmaktadır. Excel 2013’ün yeniliklerinin de yer aldığı kitapta eski sürümler (Excel 2010) da desteklenmektedir.
Sayfa Sayısı: 376, Boyutlar: A4 (21 x 29,7), Kağıt: 1. Hamur,
Kitap Hakkında:
Kitapta Excel’in gelişmiş kullanım teknikleri, yetenekleri ve özellikle Excel fonksiyonlarının gelişmiş kullanımlarıyla çözümler geliştirme üzerine çalışmalar yer almaktadır. Genel olarak deneyimli Excel kullanıcılarını hedefleyen kitabımızda, kurumsal alanda gerekli araçlar ve Excel fonksiyonlarının yanı sıra filtreleme, sıralama ve Pivot tablo gibi konular “veri analizi” olarak ele alınmakta ve geniş olarak işlenmektedir. Tüm konular, uygulamalı olarak örneklerle ve çözümler geliştirilerek anlatılmaktadır.
Kitap, altı ayrı kitaptan olan oluşan Excel kitapları serisinin ikinci kitabıdır. Benzer şekilde finans, istatistik, makrolar ve VBA konularında da ayrı kitaplarımız vardır.
Bu kitabın içinde zorunlu bilgiler olarak ele alınan belli konuların ardından geniş olarak Excel fonksiyonlarının kullanımları yer almaktadır. Eğer (If), Ve (And), Yada (Or) Ve Diğer Mantıksal Fonksiyonlar, Etopla (Sumif), Çoketopla (Sumifs), Eğersay (Countif) Ve Diğer Eğer’li Fonksiyonlar, Düşeyara (Vlookup), Kaçıncı (Match) , İndis (Index) Ve Diğer Arama Fonksiyonları, Metin (Text) Fonksiyonları, Tarih (Date) Fonksiyonları, matematiksel fonksiyonlar ayrıca dizi (array) fonksiyonları yer alır. Örneğin DÜŞEYARA – VLOOKUP fonksiyonu, yirmi değişik kullanım tekniğiyle ve onlarca farklı uygulamasıyla kitap yer almaktadır.
Veri analizi bölümünde; Sıralama (Sort), Filtreleme, Alt Toplamlar (Subtotals), Pivot Tablolar yer almaktadır. Makrolar bölümünde temel olarak bir makroyu kaydetme ve makrolar aracılığıyla çözümlere yer verilmektedir.
 
 
 
Excel makroları, Excel’de yapılan rutin işlemlerin otomatik olarak yapılması için geliştirilmiş bir tekniktir. Makrolar, kaydedilerek (recording) ya da kod yazılarak (VBA ortamında) oluşturulur. Kitapta kaydedilerek oluşturulan makrolar (recording macros) detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu anlamda sürekli yapılan bir işlemin otomatikleştirilmesi için gerekli kaydetme, çalıştırma ve gerektiğinde makro kodlarını değiştirme işlemleri açıklanmaktadır.
Örneğin sürekli yapılan bir hesaplama, veri işleme, veri aktarımı, formatlama vb bir işlemi artık otomatik olarak yapabilirsiniz.
Makrolar, zaman kazandıra çözümle olduğu gibi kurumsal tablolarda – kullanıcıların bir düğmeye tıklayarak belli işlemleri yapması sağlanır.
Genel içeriği:
•           Makrolar Hakkında
•           Bir Makroyu Kaydetmek
•           Bir Makroyu Çalıştırmak
•           Makro Kodlarını İncelemek
•           Göreceli (Relative) Makro Kaydetmek
•           Makro Uygulamaları
 
 
Excel VBA kitabı, Microsoft Excel®’in VBA ortamı içinde Visual Basic ile program yazmak ve uygulama geliştirmek konusunda kendisini geliştirmek isteyen kurumsal kullanıcılar için hazırlanmıştır.
Kitap, Excel’i iyi bilen ayrıca temel programlama bilgisine sahip ve kurumsal iş süreçlerine ilişkin uygulama geliştirmek isteyen kişiler içindir.
Kurumsal iş süreçlerini otomatik hale getirmek; bu anlamda görsel formlar kullanarak veri girişini sağlayan, veri alma ve veri aktarımı gibi işlemleri otomatik yapan kurumsal uygulamalar geliştirilebilir.
Excel VBA Giriş
VBA Editörü (Ortam)
Visual Basic Temel Kodlama Yetenekleri    
Sub Prosedürler
Function Prosedürler 
Excel Nesneleriyle Çalışmak  -Özellikler (Properties) / Metotlar (Methods)
Gelişmiş Kodlama İşlemleri
Değişken (Variable) Tanımlama, Dizi (array) Tanımlama, MsgBox Deyimi , InputBox Deyimi, Cells Deyimi,
Program Kontrolü (IF, Select ve Döngü Yapıları), Karar Yapıları (IF, Select Case), Döngü Yapıları (DO, FOR..NEXT) 
Form Uygulamaları
 
Excel ile Finansa kitabı, Microsoft Excel®’in işletme finansı alanında kullanımına ilişkindir.
Kitap iki ana bölümden oluşur. Finansal matematik ve finansal analiz.
Matematiksel yöntemleri kullanarak finansal kararlar vermeyi sağlayan hesaplamalar finansal matematik işlemlerini oluşturur. Bu işlemlere örnek olarak en basit anlamda yüzde hesaplamaları, faiz hesapları, taksitler, nakit akışlarının değerlendirilmesi, iskontolar ve diğer hesaplamaları içerir. Bu bölümde Excel’in finansal fonksiyonları uygulamalı olarak açıklanır.
Finansal analiz ise genel olarak finansal tabloları analiz edilerek çıkarımlar yapılmasını sağlar. Bu anlamda çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan çalışmalar yapılır. Finansal tabloların analizi sonucu elde edilen bilgiler: yüzdeler, trend yüzdeleri, çeşitli oranlar aracılığı ile ortaya konulur.
Finansal Matematik   
Yüzde Hesaplamaları , Faiz Hesaplamaları, Bileşik Faiz, İskonto Hesaplamaları, Anuite Hesaplamaları, Bugünkü Değer ve Gelecek Değer, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı
Finansal Analiz
Finansal Tablolar Hakkında Kısa Bilgiler, Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu
Finansal Tabloların Analiz Teknikleri , Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz), Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz), Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi), Oran Analizi (Rasyo Analizi), Likidite Oranları, Finansal Yapı Oranları, Faaliyet Oranları (Devir Hızı Oranları), Kârlılık Oranları
 
Kitap, Microsoft Excel®’in İstatistik alanında kullanımına ilişkindir. Çok genel istatistik terminolojisine değindikten sonra Excel üzerindeki çözümleme aracı (analysis toolpak) içinde yer alan istatistik araçlarını ve Excel’in istatistik fonksiyonlarının uygulamalı kullanımını içerir.
Temel İstatistik Terminolojisi
Excel’in İstatistiksel Yetenekleri
İstatistiksel Araçları İçeren Excel Eklentileri (Add-Ins) – Çözümleme Aracı (Analysis Toolpak)
Tanımlayıcı İstatistik, ANOVA, Korelasyon, Kovaryans, Regresyon, Histogram, Pareto, Hareketli Ortalama (Moving Average), Rasgele Sayı Üretimi (Random Number Generation), Derece ve Yüzdebirlik (Rank and Percents), Örnekleme (Sampling), Üstel Düzeltme (Exponential Smoothing), F Sınaması, Fourier Çözümlemesi, t Sınaması, Sınaması
 
 
 
 
www.excelci.com
info@excelci.com
Tel: 0532 636 58 78

Diğer Yazılar