0533 426 05 45

Excel İSTATİSTİK fonksiyonları ve araçları

 İstatistik neden bu kadar önemli? Dünyada olan biteni anlamak, verileri analiz etmek, tahminler yapabilmek için istatistik gerekli. Excel’de bu konuda çok önemli araçlara ve fonksiyonlara sahip.
İstatistiksel (Statistical) fonksiyonlar, veriler üzerinde çeşitli istatistiksel işlemleri yapar. Bunların başında saymak, ortalamak, standart sapmayı hesaplamak gibi işlemler gelir.
İstatistiksel fonksiyonlar:
Türkçesi
İngilizcesi
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY   
COUNTA
BAĞ_DEĞ_SAY  
COUNT
BOŞLUKSAY
COUNTBLANK
BÜYÜK  
LARGE
BÜYÜME   
GROWTH
ÇARPIKLIK
SKEW
ÇOKEĞERSAY
COUNTIFS
DOT
LINEST
DÖRTTEBİRLİK
QUATRIL
EĞERSAY
COUNTIF
EĞERORTALAMA
AVERAGEIF
EĞİLİM
TREND
EĞİM
SLOPE
ENÇOK_OLAN
MODE
ÇOKEĞERORTALAMA
AVERAGEIFS
EĞILIM  
TREND
EĞIM  
SLOPE
HARORT
HARMEAN
KESMENOKTASI
INTERCEPT
KIRPORTALAMA
TRIMMEAN
KORELASYON  
CORREL
KÜÇÜK   
SMALL
NORM.DAĞ
NORMDIST
OLASILIK  
PROB
ORTALAMA  
AVERAGE
ORTANCA
MEDIAN
ORTSAP
AVEDEV
PEARSON
PEARSON
RASTGELEARADA
RANDBETWEEN
RANK                   
RANK
RANK.EŞİT
RANK.EQUAL
RANK.ORT
RANK.AVE
RKARE
RSQ
S_SAYI_ÜRET
RAND
SAPKARE
DEVSQ
SIKLIK
FREQUENCY
STANDARTLAŞTIRMA
STANDARDIZE
STDSAPMA  
STDEV
STHYX
STEYX
TAHMIN  
FORECAST
VAR  
VAR
YÜZDEBİRLİK
PERCENTILE
YÜZDEBİRLİK.DHL
PERCENTILE.INC
YÜZDEBİRLİK.HRC
PERCENTILE.EXC
YÜZDERANK
PERCENTRANK
YÜZDERANK.DHL
PERCENTRANK.INC
YÜZDERANK.HRC
PERCENTRANK.HRC
 
NOT: Excel’de mod fonksiyonu, istatiksel anlamda mod işlemi için için değil. Kalanı bulmak için =MOD(3;2) sonucu 1.
İstatistiksel anlamda mod: ENÇOK_OLAN, İngilizce sürümlerde MODE fonksiyonu.

https://www.youtube.com/watch?v=Skw_CUlRC6g
 
Daha geniş kaynaklar ve video: 
 
www.excelci.com
 

Diğer Yazılar