0533 426 05 45

Temel-Konu 1.5: Microsoft Excel 2007 ile Gelen Yenilikler

Sürekli gelişim sürecinde; Microsoft Office 2007 içinde yer alan Excel 2007 (Excel 12) ile önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler başta şerit (ribbon) sisteminin kullanıldığı yeni grafik ortamı, daha büyük tablo boyutları ve yeni dosya biçimi gibi yeniliklerdir.
Excel 2007 ile gelen yeni özelliklerin önceki sürümlere göre karşılaştırması:
Çalışma Tablosu Sayısı
255
Bellek kapasitesiyle sınırlı
Sütun Sayısı
255
16,384
Satır Sayısı
65.536
1.048.576
Maksimum Sıralama Düzeyi
3
64
Fonksiyonlar İçindeki Düzeyler
7
64
Maksimum Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) Sayısı
3
Bellek kapasitesiyle sınırlı
 
Tablo Boyutları
Excel 2007 ile birlikte, önceki sürümlerde 65.536 satır olan satır sayısı 1.048.576 satıra genişlemiştir. Aynı şekilde sütun sayısı da 256’dan 16.384’e artırılmıştır.
 
Şerit (Ribbon) Sistemi
Şerit sistemi, eskiden menü çubuğu (menu bar) olarak bilinen araçların yerine daha geniş bir araçlar bölmesi olarak geliştirilmiştir. Şerit üzerinde, sekmeler (tabs) aracılığıyla ulaşılan belli bölümler ve onların içinde de araçlar (düğmeler) yer almaktadır.
Giriş   |  Ekle   |  Sayfa Düzeni  |  Formüller  |   Veri  |  Gözden Geçir   |  Görünüm
Home |  Insert |  Page Layout   |  Formulas  |   Data  |  Review             |  View
 
Yeni Dosya Biçimi
Excel’de kaydettiğimiz dosyalar XLS dosya uzantısını alır. Örneğin bütçe.xls. Excel 2007 ile birlikte yeni dosya kaydetme biçimleri ve dosya uzantısı seçenekleri geliştirilmiştir. XLS dosya biçimi yerine yeni tablo boyutları ve özellikleri içeren yeni XLSX ve XLSM dosya biçimleri gelmiştir.
 
 
 www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar