0533 426 05 45

Excel kurumsal yetenekleri videoları

Excel kurumsal yetenekleri videoları

 
https://youtube.com/playlist?list=PL3dc_-B83C8AzdAJxmb89ytN1a_j_eMwt
 
Video 2001: Bütçe Üzerinde Hesaplamalar - 1
Video 2002: Bütçe Üzerinde Hesaplamalar - 2
Video 2003: Bütçe Üzerinde - Planlanan ve Gerçekleşen Değerlerin Karşılaştırılması
Video 2004: Firma Bilgi Formu Oluşturma
Video 2005: Anket Değerlendirme - Birleştirme- Consolidate
Video 2006: Sözleşme Tarihlerini İşleme - Yenileme
Video 2007: İlk işgününü - Ayın son ününü bulmak
Video 2008: Değerleri Karşılaştırmak ve Durumları Değerlendirmek
Video 2009: Banka - Kredi Kullanan Müşteri Sayıları
Video 2010: Kargo Fiyatlarını Bulmak
Video 2011: Haftalık ve Aylık Toplamları Bulmak
Video 2012: Metin Verileri Ayırmak ve Birleştirmek
Video 2013: Hücre ve Alanları Adlandırarak Kullanmak - Named Range
Video 2014: Farklı Veri Sayfalarındaki Verileri Birleştirmek (Consolodation)
Video 2015: Bakiyeleri Hesaplamak
Video 2016: Aylık Malzeme Maliyeti
Video 2017: Artırma/Azaltma Düğmeleri - Kredi Hesaplama
Video 2018: Performans Hesaplama
Video 2019: Aksiyon takibi
Video 2020: İnsan Kaynakları - Personel Performans Puanları
Video 2021: Liste Kutusu Yapmak - Tek ve çok seçimli, İlişkili, Activex, VBA, Çok Sütunlu
Video 2022: KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama
Video 2023-Kiosk Uygulaması
Video 2024-Dashboard - Üretim Verileri
Video 2025-Excel ile İş Kazaları İstatistikleri
Video 2026-Excel'de Ara Toplam / Alt Toplam Nasıl Alınır
Video 2027-Excel'de Neleri Bilmemiz Gerekir
Video 2028-Çok Sayıda Excel Dosyasından Pivot Tablo Oluşturmak
Video 2029-ISO 27001 Varlık Envanteri - Bağlı Liste Kutuları
Video 2030-Masraf Kayıtlarının Pivot Tablo İle Raporlanması
Video-2031-İnteraktif dashboard - onay kutusu seçenek kutusu
Video-2032-Sorguları Birleştirmek
Video-2033-Çok sayıda dosyadaki verilerden Pivot Tablo
Video-2034-Excel ile İş Takibi - Gantt Şeması
Video-2035-KVKK - Risk Analizi
Video-2036-Power Pivot - Tasarım ve Ölçüler (Measures)
Video-2037-Power Pivot - KPI
Video-2038-Dasboard - Üretim
Video-2039-Dasboard - Satışlar
Video-2040-Veri Analizi Dashboard-1-Verileri Bir Araya Getirmek
Video-2041-Veri Analizi Dashboard-2-Verileri Raporlamak
Video-2042-Veri Analizi Dashboard-3-Veri Modelini Oluşturmak
Video-2043-Veri Analizi Dashboard-4-Power Pivot
Video-2044-Tablolar Arasında İlişkiler birebir bireçok
Video-2045-İşletme Defteri - Kasa Defteri
Video-2046-LIFO - Son Giren İlk Çıkar Stok Değerlendirme
Video-2047-Excel ile EGİTİM PLANLAMA
Video-2048-Tedarikci Degerlendirme
Video-2049-Excel Bilgi Duzeyi
Video-2050-Performans Prim Puani
Video-2051-Sayfa Adlarından Koşullu Veri Alma
Video-2052-Test Düzenlemek ve degerlendirmek
Video-2053-Kontrol Tablosu
Video-2054-Musteri Analizi
Video-2055-Planlama
Video-2054-Domain Adlarinin takibi
Video-2055-Sablon-template kullanimi
Video-2056-Pivot tablo-histogram
Video-2057-Excelden PowerPointe Aktarma
Video-2058-Excelden WordAktarma
Video-2059-Pivot Tablo Dasboard
Video-2060-Excel Tavsiyeleri-1
Video-2060-Excel Tavsiyeleri-2
Video-2061-Cvlerde Excel bilgisini yazmak
Video-2062-Müşteri Şikayetleri
Video-2063-Aylik Gider Takibi
Video-2064-Fark Analizi
Video-2065-İki ayrı dosyadan planlama ve gerçekleştirme
 
 
 
https://youtube.com/playlist?list=PL3dc_-B83C8AzdAJxmb89ytN1a_j_eMwt

Diğer Yazılar