0533 426 05 45

Temel-Konu 2.12: Alan (Range) Nedir?

 A1 ya da K15 gibi tanımlamalar tek bir hücreyi (tek bir hücrenin adresini) belirtir. Bir hücreye sonuçta bir sayı ya da alfabetik (metin) veri girilebilir. Ancak çok sayıda sayı ya da alfabetik bilgiyi birden işlemek gerektiğinde ne olacak? Excel’de birden çok hücrenin oluşturduğu yer alan (range) olarak tanımlanır. Bazı kaynaklarda bu tanımlama “aralık” olarak da yapılır.
Alanlar köşe koordinatlarıyla belirtilir. Örneğin A1 hücresinden A5 hücresine kadar olan alanı A1:A5 aralığı olarak tanımlanır. Benzer şekilde B4:C8 aralığı, B4’ten başlayıp, C8’e kadar olan B4, C4, B5, C5, B6, C6, B7, C7, B8, C8 olmak üzere sekiz hücreyi içerir.  

Diğer Yazılar