0533 426 05 45

Temel-Konu 4.6: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)

 Excel’in en güçlü özelliklerinden birisi olan koşullu biçimlendirme (conditional formatting), özellikle Excel 2010’da daha da geliştirilmiş çok sayıda ve değişik şekillerde kuralların düzenlenmesini sağlamıştır. Excel 2013’te de bu özelikler aynen kullanılmaktadır.
 
Koşullu biçimlendirme, biçimlendirme (formatlama) işleminin bir koşula bağlı olarak yapılmasıdır. Örneğin yüzden büyük değerlerin kırmızı olarak biçimlenmesi gibi.
Diğer bir örnek olarak bir bütçe tablosu hazırladığımızı varsayalım; bu tabloda 0-1000 arası (bin dahil) değerlerin kırmızı renkli, 1000-10000 arası değerlerin mavi, 10000 ile 100000 arası değerlerin ise yeşil görünmesini istiyorsak koşullu biçimlendirmeyi kullanabiliriz.
 
Diğer yandan bu düzenlemeler dinamik bir düzenlemedir. Veriler değiştiğinde yeni değerine göre biçimleme kuralları otomatik olarak çalışır.  
 
Ayrıca çeşitli renklendirme ve simgelerle yapılan koşullu biçimlemeler de vardır. Örneğin tablodaki sayıların birbirine oranla değerlendirilip yukarı ok, aşağı ok ve trafik lambası gibi görsel bileşenlerle gösterilmesi yapılabilir.
                 
 
Simgelerle yapılan bir koşullu biçimleme- Simge kümeleri
 
Hazır Koşullu Biçimlendirme Seçenekleri
Koşullu biçimlendirme (conditional formatting) sürecinde istenilen kurallar düzenlenebileceği gibi, Excel’in hazır koşullu biçimlendirme seçenekleri de kullanılabilir.
Giriş (Home) sekmesinde yer alan Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) seçenekleri şunlardır:
Hücre Kurallarını Vurgula (Highlight Cell Rules): Belli kriterlerin seçilerek ona uygun biçimlemelerin yapılmasını sağlar. Bu bölümde çok sayıda kural vardır:
Büyüktür (Greater Than): Belirtilen sayıdan büyük olan değerlerin biçimlendirilmesini sağlar. Örneğin iki binden büyük olan sayısal veriler KIRMIZI olsun gibi.
            Küçüktür (Less Than): Belirtilen sayıdan küçük olan değerlerin biçimlendirilmesini sağlar.
            Arasında (Between): İki değer arasındaki sayıların biçimlendirilmesini sağlar.
            Eşittir (Equal): Bir veriye eşit olan değerlerin biçimlendirilmesini sağlar. 


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar. 

Diğer Yazılar