0533 426 05 45

Temel-Konu 5.1: Grafik (chart) Nedir?

 Grafik (chart), verilerin ya da sonuçların daha iyi anlaşılması için özgün şekillerle ifade edilmesidir. Özellikle sayısal değerleri içeren tabloların izlenmesinde, yorumlanmasında ya da sunulmasında yaygın olarak kullanılır.
Sadece sayılardan oluşan Excel tablolarının sunulmasında her zaman istenen sonuç alınamayabilir. Bu durumda yaratılması gereken etki grafiklerle sağlanır.
Grafikler belli şekillerden oluşan grafik türlerine göre oluşturulur. Örneğin aylara göre artan satış gelirlerini bir çizgi (line) ya da sütun (column) grafikle göstermek ya da genel giderlerin dağılımını bir pasta (pie) grafikle göstermek gibi. Böylece daha anlaşılabilir bilgiler ve sonuçlar ortaya konulmuş olur. 

www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar