0533 426 05 45

Temel-Konu 5.16: Birleşik (Combo) Grafikler

 Veri alanına ilişkin grafiklerin bir türe ait olarak çizilmesini yukarıdaki konularda anlattık. Ancak bazı durumlarda bir grafik üzerinde hem sütun grafik hem de çizgi grafik (iki grafik türünün) öğelerinin bulunmasını isteyebiliriz.
Tipik olarak veri serilerinin birbiriyle aynı ölçekte olmamaları durumunda bu tür çözümler tercih edilebilir. Örneğin binler düzeyinde üretim adetlerinin yanı sıra tek basamaklı sayılardan oluşan fire adetleri tek bir grafik türü (sütun) ile gösterildiğinde, değerleri düşük olan “fire verileri” serisinin grafik üzerinde pek görünmediği ortaya çıkar. Bu durumda küçük seri seçilerek grafik türü değiştirilir (çizgi grafiğe) ve ardından ikinci eksen (secondary axis) eklenir.
 
Birleşik grafik (combo chart) çizmek için gerekli adımlar:
Önce veri alanı seçilir.
Ardından Ekle (Insert) sekmesinden Önerilen Grafikler (Recommended Charts) seçilir.
Buradan Tüm Grafikler (All Charts) sekmesi ve Birleşik (Combo) türü seçilir. 

www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar. 

Diğer Yazılar