0533 426 05 45

Temel-Konu 7.5: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu

 DÜŞEYARA fonksiyonu belirtilen değerin bir liste içinde bulunmasını ve karşılığı olarak bir değerin döndürülmesini sağlar. Örneğin ürün kodu aracılığıyla bir başka tablodan bu ürünün fiyatının bulunması gibi.
Sözdizimi: =DÜŞEYARA (aranan değer, tablo dizisi, sütun sıra numarası, arama şekli)
Aranan değer: Kaynak bilgi. Örneğin ürün kodu.
Tablo dizisi: Veri aralığı. Kaynak bilginin aranacağı ve bulunan karşılığının döneceği yer. Örneğin ürün tablosunda ürün kodu ve sağındaki alanlar.
Sütun indis sayısı: Kaynak bilginin bulunduğu satıra ulaşıldıktan sonra kaç sütün sağa doğru gidilerek aranan bilgi bulunacak? Onu belirtir: 2 ya da 3 gibi.
Arama şekli: Tam eşleşme için 0 girilir.

www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar