0533 426 05 45

İleri-Konu 1.4: Hücre ve Alan Adlandırma (Name Define)

 Excel’de bir hücreyi ya da bir alanı, kendi adresiyle kullanabildiğimiz gibi ad vererek de kullanmak mümkündür. Bu olanak bize formüllerin kullanımında esneklik sağlar. Diğer bir deyişle adresler yerine adlar (isimler) kullanarak işlem yapmayı sağlar.
Örnek olarak:
=A1+B4
Yerine
=Gider + Katsayı
Adlandırılan hücre ya da alanlar, özellikle farklı bir sayfadaki veriyi (hücreleri) kullanırken kolaylık sağlarlar; adlandırılan alanlar tüm çalışma kitabı (workbook) içinden adıyla erişilebilir ve kullanılabilir.
Alan adlandırmayla ilgili olarak temel işlem adımları şunlardır:
1.    Alanların tanımlanması (adlandırılması)
2.    Alanların kapsamının belirlenmesi/değiştirilmesi
3.    Alan adlarının formüller içinde kullanımı - alan adlarının aynı sayfa, dosya ve diğer dosyalar arasında kullanımı


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar