0533 426 05 45

İleri-Konu 1.8: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)

 Excel’in en güçlü özelliklerinden birisi olan koşullu biçimlendirme (conditional formatting), Excel 2010’da daha da geliştirilmiş ve esnek şekillerde kuralların düzenlenmesi sağlanmıştır. Excel 2013’te de bu özellikler aynen kullanılmaktadır. 

Koşullu biçimlendirme düzenlemelerinde; simgeler ve diğer kuralların standart işleyişinin yanı sıra özel düzenlemelerin de yapılabilmesi mümkündür.
 
Simgelerin Özelleştirilmesi
Simgeler, seçilen simge sayısına göre (üçlü, dörtlü) veri alanı üzerindeki sayısal değerlerin en küçüğü ile en büyük değerine göre oranlanarak düzenlenirler. Örneğin seçtiğimiz sayısal veri aralığının en düşük değeri 0 ve en büyük değeri 100 ise simgelere göre yapılan koşullu biçimlendirme için de üçlü simge seçildiyse; o zaman simgeler 0 ile 33,3 arası kırmızı renk, 33 ile 67 arası sarı renk, 67 ile 100 arası da yeşil renk olarak (üç düzeyde) düzenlenecektir. 46006395610.  Dörtlü simge setleri kullanılırsa bu oranlar 0, 25, 50, 75 ve 100 olacaktır. Bu değerlendirmeler sayı ve oran olarak da yapılabilmektedir. 


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

 

Diğer Yazılar