0533 426 05 45

İleri-Konu 1.15: Dosyaları Paylaştırma (Sharing Workbooks)

 Excel dosyaları birçok kişi tarafından aynı anda kullanılabilir. Bu olanak sayesinde kurumsal ortamda (ağ ortamında) hazırladığınız bir dosyanın aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından da açılmasını ve veri girişi yapılmasını/güncellenmesini sağlayabilirsiniz.
 
Bu işlem için önce dosyaların paylaştırılması gerekmektedir. Bu süreç şu şekilde yürümektedir:
1. Çalışma dosyası paylaştırılır (share).
2. Aynı anda kullanım yapılır.
3. Değişiklikler izlenir. Kabul ya da ret edilir.
4. Paylaşılan çalışma kitabından kullanıcılar Diğer Yazılar