0533 426 05 45

İleri-Konu 2.3: Fonksiyon Kategorileri ve Tüm Fonksiyonların Listesi

 Excel’de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır:
Kategori
Açıklama
En Son Kullanılan (Recently Used) 
En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir
Hepsi (All)                                                     
Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.
Finansal (Financial)                                     
Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar.
Tarih ve Saat (Date and Time)                        
Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar.
Matematik ve Trigonometri (Mathematical and Trigonometric) 
Matematik ve trigonometri işlemleri için fonksiyonlar.
İstatistiksel (Statistical)                         
İstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar.
Arama ve Başvuru (Lookup and Reference)      
Hücreler, veriler ve adresler hakkında bilgi sağlar.
Veritabanı (Database)                                    
Veri listeleriyle işlem yapan fonksiyonlar.
Metin (Text)                                                   
Metin verileri işlemek için kullanılan fonksiyonlar.
Mantıksal (Logical)                                        
Mantıksal fonksiyonlar.
Bilgi (Information)                                                  
Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar.
Küp      
Küp (Pivot tablo) verileri işlemeyi sağlar.
Kullanıcı Tanımlı (User Defined)  
Kullanıcı tarafından yaratılan fonksiyonlar burada listelenecektir.

Diğer Yazılar