0533 426 05 45

İleri-Konu 2.3.1: Mantıksal (Logical) Fonksiyonlar

 EĞER (IF) başta olmak üzere diğer mantık fonksiyonlar, bir koşula ya da mantık önermesine göre farklı işlemler yapmayı sağlar.
Türkçe
İngilizce
Açıklama
DOĞRU
TRUE  
DOĞRU mantıksal değerini verir
EĞER
IF
Bir koşulu sınar. Sonuca göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlar.
ÖZELVEYA
XOR
Bütün ifadeler YANLIŞ ise YANLIŞ (FALSE) diğer bir tanesi bile DOĞRU olsa doğru (true) döndüren fonksiyon
VE
AND
Birden çok koşulun doğru olması durumunu sağlar.
YADA
OR  
Koşulların birinin doğru olması durumunu sağlar.
YANLIŞ   
FALSE
YANLIŞ mantıksal değerini verir.

Diğer Yazılar