0533 426 05 45

İleri-Konu 2.3.2: Metin (Text) Fonksiyonları

 Metin fonksiyonları, metin (text) türünde veriler üzerinde çeşitli işlemler yapmayı sağlar. Örneğin, müşteri adı bilgisin ilk iki karakterini kesmek, uzunluğunu hesaplamak, içindeki karakterlerin yerine farklı karakterler koymak vb gibi.
 
Türkçe
İngilizce
Açıklama
BİRLEŞTİR
CONCATENATE
Metin veriler üzerinde birleştirme işlemi yapar.
BUL
FIND
Belirtilen karakterin kaçıncı harf olduğunu belirtir.
BÜYÜKHARF
UPPER
Büyük harfe çevirir.
DAMGA
CHAR
Karaktere karşılık gelen sayısal değeri verir.
DEĞİŞTİR
REPLACE
Belirtilen şekilde değişiklik yapar.
EMETİNSE
ISTEXT
Metin olup olmadığını kontrol eder.
KOD
CODE
Metnin ilk karakterine karşılık bir sayısal kod verir.
KIRP
TRIM
Boşluklarını keser.
KÜÇÜKHARF
LOWER
Küçük harfe çevirir.

Diğer Yazılar