0533 426 05 45

İleri-Konu 4.5: ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS) Fonksiyonu

 Belirtilen aralıktaki verilerin çok sayıda ölçüte uyanlarının sayısını verir. ÇOKEĞERSAY (İngilizcesi COUNTIFS) fonksiyonunda çok sayıda ölçüt belirtilebilir. Bunlar sayısal (>10), metin (=”FARUK”) ya da tarih “>01.01.2015”) olabilir. 

ÇOKEĞERSAY (İngilizcesi COUNTIFS) fonksiyonunun olası veriler üzerinde bazı örnek kullanımları:
=ÇOKEĞERSAY(C2:C11;"="&C2; D2:D11;"="&C2) ile C2 hücresindeki değere eşit olan kaç tane veri olduğunu belirtir.
=ÇOKEĞERSAY(C2:C9; ">=6/1/2015"; C2:C9; "<=6/7/2015") ile iki tarih arasındaki veriler sayılır. 


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar