0533 426 05 45

İleri-Konu 5.2: Düşeyara (Vlookup) Fonksiyonu

 Düşeyara (Vlookup) fonksiyonu bir sütundaki verileri bulmak üzere; verilen bir bilgiyi belirtilen bir tablo dizisi üzerinde arar ve istenen ilgili bir sütundan veriyi getirir. Tipik kullanımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Sol taraftaki tablodaki A sütunundaki ürün kodlarına karşılık gelen ürün adlarını, sağ taraftaki tablodaki “ürün adları” sütunundan bulur ve B sütununa getirir. 

=DÜŞEYARA(aranan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık_bak)
 
=VLOOKUP(aranan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık_bak)
 
Aranan_değer (lookup value): Tablo dizisinin ilk sütununda aranacak değer.
 
Tablo_dizisi (table array): Bir ya da daha çok veri sütunu olan veri tablosudur.
 
Sütun_indis_sayısı (Column index number):  Veri alanının kaçıncı sütunundan verinin getirileceğini belirtir. 


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar